აკვნესებს დღეს სიონი ზარს !!!

დედამიწაზე ჯვარს ეცვა,
დედამიწაზე ეწამა.
რომ სიყვარული გვცოდნოდა მის ხსნით…
აკვნესებს დღეს სიონი ზარს,
სიონი უხმობს ცოდვილ მოყვას ერს,
დღეს თავად ქრისტე გაეკრა ჯვარს,
როგორც ცოდვილი მეფეს მოჰგვარეს…

სიყვარულისთვის ჯვარს ეცვა,
ავაზაკივით ეწამა,
რომ დავუტევოთ ცოდვები მის ხმით…
აკვნესებს დღეს სიონი ზარს,
სიონი იხმობს ცოდვილ მოყვარეს.
რომ, თავად ქრისტე გააკერეს ჯვარს,
კვლავ სინანულის ცრემლი მოგვღვარეს.

– მერფი –

ავტორი: -მერ'ფი-