არმეშინიას უთქვამსო …

არმეშინიას უთქვამსო:
– ბუა ჩემთან რას მუაო
და თუ შეცდომით მუაო,
რაღას იქნება ბუაო!
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-