არ მინდა ჩემი სამშობლო…

არ მინდა ჩემი სამშობლო
მუხთალს რომ ეპყრას ძალადა!
ნუ მიგაქვთ ჩემი სამყოფლო,
ძღვნად და მიწა-წყლის ვალადა!..
დღეს თუ პასუხი ვერ გაგეცთ
შვილნი მოგკითხვენ ხვალადა!
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-