აქ ერთი სატურეთია …

აქ ერთი სატურეთია,
ვერ,
რას ჰგუობენ?!.
ლომსაო,
ლომისა მხოლოდ
შიში აქვთ,
ერიდებიან ომსაო!
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-