დღეს ჯოჯოხეთის მომწყობნი…

დღეს ჯოჯოხეთის მომწყობნი,
ხვალ რომ სამოთხეს გვპირდებით.
თავისთვის არაფერს იკლებთ,
მოდი ნუ გაკვირდები!..
როცა თქვენს ქცევას ვუყურებ,
გვაბრკოლებთ, რომ გაკვირდებით.
სიტყვა საქმეში გვიჩვენეთ,
თვალთმაქცობთ…
თუ დაფიქრდებით(?)…
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-