აცივდა, ძლიერ აცივდა !

აცივდა, ძლიერ აცივდა,
მალე ზამთარიც მოვა !
ყინვა ღრუბლებსაც დაახმობს
და დაიწყება თოვა.
ხეებს ფოთლები დასცვივდა …
ბუხარი გადაირია,
ბოლთას ცემს გროვა – გოროვა .

-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-