ბნელ ადგილებში

ბნელ ადგილებში მიწაც კი იწვის,
მეუფე ქვეყნის დადის ამაყად!
დღეს ხარ ცოცხალი,..
ხვალ? — ღმერთმა იცის ,
სულს ვინ გაყიდის,
იცი ? ამაღამ.

ავტორი: -მერ'ფი-