გაიყო ორად …

გაიყო ორად
ერი და ბერი,
მე ამას ვტირი,
სხვა ამას მღერის!
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-