გრაფომანების კავშირი…

გრაფომანების კავშირი,
ვერ შესდგა, დაიშალაო.
ვერ ეთმენ სხვათა მეტობას,
იმტრნენ და ჩაიშალაო!
თავში არა მეტ უკეთ რა,
სხვამან რით გაიხარაო ?!

– მერ’ფი –

ავტორი: -მერ'ფი-