გულს კაეშანი …

გულს კაეშანი შემომაწვება,
ოლოლო, სული როგორ ღრიაღებს.
მზე სისხლნარევი ზღვაში ჩაწვება
და ხმელეთის პირს გაატიალებს !

– მერ’ფი –

ავტორი: -მერ'ფი-