დამრჩა არარაობა…

დაიკარგა, ცხოვრებაში,
თუ რამ მქონდა, რაობა.
მიჩაჩული-მოჩაჩული
დამრჩა არარაობა…
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-