დამჭკნარი ვარდები…

დამჭკნარი ვარდები
ლარნაკში ხმებიან,
ვერც ქარი უწეწავს
ლამაზად კოკრებს
და არც ფრინველთა
ლაღი ხმებია…
დამჭკნარი ვარდები,
ბნელ ოთახს ამშვენებს
და ასე უხარლად,
უხმოდ ხმებიან …
– მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-