დაპირებებით სავსე ვარ!

დაპირებებით სავსე ვარ,
არ მინდა მეტი, კმარაო…
ისე ახაროს ცრუ ღმერთმა,
როგორც მე გამახარაო !
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-