და იდგა ერთი გალაქტიონი…

და იდგა ერთი გალაქტიონი,
როგორც ზმანება ხელშეუხები
-მერ’ფი-

გალაქტიონი – გალაქტიკათა კრებული.

ავტორი: -მერ'ფი-