დემოკრატიასა და სხვა ,,კრატიებს” შორის …

დემოკრატიასა და სხვა ,,კრატიებს” შორის განსხვავება იმაშია, თუ ვის წინაშე არის მთავრობა ვალდებული…
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-