ერთი ციცა, ქალუკელა…

ერთი ციცა, ქალუკელა,
ზარმაცა და ჩანჩალა…
თუკი რამეს შეჰკადრებ და
ჩხავის როგორც ყვანჩალა!

-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-