ეროვნულობა მხოლოდ მაშინ არის უპირატესი …

ეროვნულობა მხოლოდ მაშინ არის უპირატესი, თუ დადებითი ნიშის მატარებელია და არსით არ ეწინააღმდეგება ზოგადსაკაცობრიობოს …
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-