ვინმეს გინახავთ ნიავში…

ვინმეს გინახავთ ნიავში
როგორ ჩურჩულებს ჩალა?
როგორ ყვითლდება მწვანე და
როგორ ეცლება ძალა…
ცაზე გადამფრენ ფრინველთა
უკანასკნელი ღალა.
ნაჭირნახული ბუნება,
თითქოს რომ დაიღალა!..
-მერ’ფი-

შეიძლება იყოს საკვები და სიმინდი-(ი)ს გამოსახულება

ავტორი: -მერ'ფი-