ვინც არ დაინდო ვაჟა და …

ვინც არ დაინდო ვაჟა და
ვინც არ დაინდო ნიკალა,
ვინამც ოქრო-ვერცხლს ემონა,
გულის გზა ამოიკალა.
ვინამც ფიც-ვერცხლი გატეხა,
უკადრებელი იკადრა,
დღეს თავი კიტრად რომ მოაქვს,
კიტრია კაპეიკადა!..
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-