ვინც ვერ მიმხვდარა…

ვინც ვერ მიმხვდარა ახლახან
რამ დაანგრია სირია…
ბრმა პატრიოტი ხდება და
ქვეყნის უაზრო ჭირია…
ასეთი „ურა!“ პირები,
ნეტა ვის რაში ჭირია?!.
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-