ვინც ღორობს ნუთუ ვერ ხვდება…

ვინც ღორობს, ნუთუ ვერ ხვდება,
აუტანია წერასო!
ღორი ღორობით შეიქმნის
მის ღორულ ბედისწერასო!
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-