ზოგი იმფერ რამეს წერს…

ზოგი იმფერ რამეს წერს,
მართლა ძლიერ მენანება!
კორონალური გაგვიხდა
თავად გამო-თაყვა-ნება?!.
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-