თავთუხისფერი ხუნდები …

თავთუხისფერი ხუნდები
უფრო და უფრო ხუნდება.
თავთუხის ფერი! არადა,
სიკვდილის თესვას უნდება…
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-