თეთრ თითრიმებში

თეთრ თითრიმებში
იკარგება
ლურჯი ზმანება,
სამოსელს პირველს
როცა თალხი
მოეზმანება…

ავტორი: -მერ'ფი-