ისევ დაიღვარა დევის ცრემლებიო დოლოჭოპს ზედა…

ისევ დაიღვარა დევის ცრემლებიო დოლოჭოპს ზედა.
ბაყ-ბაყ- ბაყ-ბაყო, ბაქიბუქის ქარს მიაქვს ხმები…
ისევ ღრუბლებმა გადაფარა თაკარა მზე და
ისევ ქარტეხილს მოელიან, ყვარლისო, მთები!
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-