ის აღარა ვარ…

ის აღარა ვარ რაც ვიყავ,
წლები გავიდა წამებით…
წამებით, განა წამებით,
სხვათაგან განაწამებით!…

-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-