იყო ერთი კაცი, რომელიც თავისი მოქიშპის…

იყო ერთი კაცი, რომელიც თავისი მოქიშპის ადრე და მალე სიკვდილს ნატრობდა! ერთხელ ძილ-ბურანში მყოფს ჩურჩულები მოესმა:
-მაგან რომ იცოდეს ის რაც მე ვიცი, წყევლის მაგივრად ლოცვას დაუწყებდა თავის მოქიშპესო!
– ასეთ რა იცი, კი მარაო?
– რა და მაგის და მაგის მოქიშპის დღეები ერთ დღეს ილევაო…
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-