იჭვი გვხრავს …

იჭვი გვხრავს
და
ეჭვი გვძრავს…
დაგვძრა,
შეგვძრა,
შეგვხრა!..
ალს იკიდებს იჭვები,
როგორც ხმელი ფიჭვები!
რომ გადაწვას მთელი რკალი,
კმარა მცირე ნაპერწკალი…
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-