კვირაცხოვლობა, კვირიაკე და თომას კვირა

კვირაცხოვლობა, კვირიაკე და თომას კვირა.
აღდგომის სწორფი კვირა დღე და საზრისის დილა.
ამ დღეს იხილა მაცხოვარი თომამ სხეულით.
მის წინ დაეცა, კრძალვით, ხილვით დაოსებული..
– შენა ხარ თომა, ვინც მიხილე, და მხილე მასე,
ნეტარ არიან ვინც ვერ მხილა და მპოვა ასე!..
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-