კვირაცხოვლობა, კვირიაკე და თომას კვირა

კვირაცხოვლობა, კვირიაკე და თომას კვირა.
აღდგომის სწორფი კვირა დღე და საზრისის დილა.
ამ დღეს იხილა, მაცხოვარი, თომამ,.. სხეულით.
მის წინ დაეცა ხილვის კრძალვით დაოსებული…
– შენა ხარ თომა ვინც, მიხილე და მრწამე მასე,
ნეტარ არიან ვინც ვერ მხილა და მპოვა ასე!..
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-