მარგალიტებზე ძვირფასია ფოლიანტები..

მარგალიტებზე
ძვირფასია
ფოლიანტები.
რა არის ფასი?
თუ არა და
კაცთა გონება?!

-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-