მეგობრობა რად არგუნე მტრობას?

მეგობრობა რად შესწირე მტრობას?,
რა გინდოდა, ასე რად მოიქეც?
მტრების შიშით რად მაქციე ზურგი?
ასე შენც ხომ მათ სამსხვერპლოდ იქეც??..
აღარა გაქვს აღარავის ნდობა?!
ძმა რომ ძმაა მასაც ვგონებ ტირი.
დაიკარგა სიყვარულის გრძნობა,
შიშის გამო ხდები გასაჭირი…
ახლა რა ვთქვა?
ყველა თავის გზა აქვს…
გაიყარა უსუსური გზები,
ჩემში მხოლოდ მოგონებად დარჩა.
არ შემდგარი მეგობრობის წლები…
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-