მეფეც უნახავთ ტყვედ ჩავარდნილი…

მეფეც უნახავთ ტყვედ ჩავარდნილი,
მაგრამ ის მაინც მეფედ რჩებოდა!
ისევ სამეფო ტახტი ელოდა,
თუკი ტყვეობას გადარჩებოდა…
მე, ჩემი თავის, მეფე ვარ სწორედ!..
ჩემი ცხოვრების ბატონ-პატრონი…
უქმად ცხოვრებას თავს ვწირავ მდორედ,
კაი-ს მთქმელს უნდა კაი გამგონი!..
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-