მიწა ხარო და

მიწა ხარო და მიწად იქცევი
მეუბნებიან ასე …
თუ მიწა ვიყავ და კვლავ ვიქცევი
გონი რადა მაქვს …. რაზე?
სხეული არის სულის ჭურჭელი
ამ ჩვენს ცხოვრების გზაზე,
სხეული ქრება, სული დარჩება
როგოც ტალღები ზღვაზე.
მიედინება წუთისოფელი
სიკვდილ – სიცოცხლის ზღვარზე

ავტორი: -მერ'ფი-