მიხო ავტობუსში ვირსა სტენიდაო

მიხო ავტობუსში ვირსა ტენიდაო და თან ჩაჰყვიროდა რომმა,
-ადი, შე მართლა ვირო შენა! რა?.. შენზე ნაკლებები სხედანო ზევითა?!
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-