მკოდოვანება გაგვიმეფდა

მკოდოვანება გაგვიმეფდა,
გმინავს მოაბა…
წლები მიდის და
თავი, დღემდე,
ვერვინ მოაბა!..
-მერ’ფი-

P.S.
მკოდოვანი (ძვ.ქართული) – ღარიბი, ღატაკი, უქონელი;
მკოდოვნება – სიღარიბე, სიღატაკე, უქონლობა.
მოაბა (ძვ.ქართული) – ტახტი, ტახტრევანი.

ავტორი: -მერ'ფი-