მოგვეჭრა თავი…

„მოგვეჭრა თავი“, რომელიც აღარ გვაქვს!
​ყველა თავს გვჭრიდა: ოსმალო, რუსი,
​მონღოლი , სპარსი…
​წვერგაპარსული, წვერ გასაპარსი.
​სათქმელი რა გვაქვს?!.
მტრის თავი სად გვაქვს.
ჩვენა გვაქვს გული…
და ჩვენ ვითავეთ ღვთის სიყვარული!
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-