მტერი მომადგა კარზედა…

მტერი მომადგა კარზედა,
ერთ დროს ბოროტი, ავსული.
მითხრა მშია და მწყურია,
გთხოვ დაივიწყო წარსული…
იგი ჩემს კართან მოსული
ყარიბი, როგორც მწირიო,
ჩემგან წყალობას მოელის,
უტირის ბაგე-პირიო…
როცა ამ დღეში იქნება,
ყველა ადამის შვილია,
გული მომილბეს სიტყვებმა
ვაჟას, აკაკის, ილიას.
ამას გვეტყოდა მთხრობელი,
სტუმარს პატივი ეციო.
თუ შენდობას გთხოვს,
მხმობელი…
წყალობით მოექეციო.
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-