მტრისთვის მტრობას …

მტრისთვის მტრობას მირჩევნია,
სიკეთისთვის ვიმკო ჟამი…
​ეს ცხოვრება მირაჟია,
ჰალოა და ერთი წამი.
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-