ნეტავი ცასსა მზე ვიყო…

ნეტავი ცასა მზე ვიყო,
ზედ გეღვრებოდე სხივადა,
შე ვინძლო,გათხოვილი ხარ,
მიტომ მექცევი ცივადა…
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-