ნუ განსჯით ყველას

თუ არის ერთი,                                                                                                                                          რომელიც ცოდავს:                                                                                                                                          ექიმი, მღვდელი,                                                                                                                                      პოეტი, რომელიც ბოდავს…                                                                                                                            ნუ განსჯით ყველას !
ნათესაობა არაფერს ნიშნავს,                                                                                                                    როცა სიკეთე არ არის გულში.                                                                                                                  როცა სიცოცხლე არაფრად ფასობს,                                                                                              კაიკაცობა იზომება მხოლოდღა ფულში,
იტყვიან ჩვენში – სად არის ღმერთი?..                                                                                                        ნუ განსჯით ყველას!                                                                                                                          მოძღვარი გვმოძღვრავს,                                                                                                          ფარისევლობა თანმდევია სასახლის კარის…
ექიმი ცოდავს,.. პოეტი ბოდავს,..                                                                                                        ხალხი კი ხოტბას ასხამს დიდებულს !                                                                                                ვიღაცა ბედავს,..  ვიღაც ვერ ხედავს…                                                                                                  ვიღაც თვალს ხუჭავს,..                                                                                                                          ვიღაცას თვალებს ვიღაც უხუჭავს…                                                                                                          და მერ ვამბობთ ნუ განსჯით ყველას,                                                                                                         ჩვენთან არს ღმერთი!..

-მერ’ფი-

 

ავტორი: -მერ'ფი-