ორი პოლუსი

და ბრძანა ერთმა იმპერატორმა, ტახტი დაედგათ ისეთ ალაგას,
რომ დედამიწას ებრუნა მის ქვეშ. და ყინულოვან მთებში, პოლუსზე დაიდო ბინა.
და მოახსენეს იმპერატორს, მეორე პოლუსზე აღმოჩენილი, დაქცეული სასახლის შესახებ…
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-