ორი პოლუსი

და ბრძანა ერთმა იმპერატორმა, ტახტი დაედგათ ისეთ ალაგას,
რომ დედამიწას ებრუნა მის ქვეშ. და ყინულოვან მთებში, პოლუსზე დაიდო ბინა.
და მოახსენეს იმპერატორს, მეორე პოლუსზე აღმოჩენილი, დაქცეული სასახლის შესახებ…

ავტორი: -მერ'ფი-