ორმაგი კვადრატული აკოსტრიხი

მ-აინც ე-ლოდი რ-აღაც ა-ხალს ბ-ავშვურო ი-ავ,
ე-ს გაბუტული უგრძნობობაც თამაშს მაგონებს.
რ-ა დავაშავე, რომ შენს გვერდით წლები არ ვიყავ,
ა-რ გიცნობ მითხარ და დავიწყებას გადამაყოლე.
ბ-ინდისფერ ფიქრებს მივცემივარ ვნება დაღვრილი,
ი-ა იაზე, სიყვარულზე გრძნობა დაღლილი.
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-