ო, მაიბახი დამამშვენდებოდა!..

🥀😆😆😆
ო, მაიბახი დამამშვენდებოდა!..
დამმშვენდებოდა და რარიგად დამმშვენდებოდა!
ჩემს ერთ ჩავლაზე საქალეთი გაშეშდებოდა,
და საკაცეთი დამიწყებდა შურიან მზერას …
P.S.
საქართველოში არ ვგულისხმობ
დაწყნარდეს ყველა.
სულ არ მჭირდება შარ-ები და
თავ-ბედის წყევლა .
🤣🤣🤣🥀

ავტორი: -მერ'ფი-