პოზიცია… ოპოზიცია…

პოზიცია… ოპოზიცია…
ოპოზიციის ოპოზიცია…
სხვა პოზიცია…
ორ პოზიცია!
უპოზიციოც და ყვარყვარეც!..
… ყველა ერთ ქვაბში ჩაგვყარეს!
სადღაც იცინის, მოქმედი, ერთი.
თავი ჰგონია უკვდავი,..
ღმერთი!
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-