რას მბობენ ჩემზე ვარსკვლავნი…

რას მბობენ ჩემზე ვარსკვლავნი,
მანათობელნი ცისაო?!.
კაცთა ძრახვათა მპყრობელნი,
ნაზიარებნი ღვთისაო.
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-