რა, მე ვარ…

რა, მე ვარ, უხვი მწერელი!
ავუტანივარ წერასო…
მწერები ძრწოლით შეცქერის
ზე, ცას, მიმავალ ძერასო!
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-