საბრალო დედაბრისასა…

„საბრალო დედაბრისასა
თაგვნი ყანასა მკიანო, ~
ყორანნი ანიავებენ,
მელები კუდით გვიანო!“
ასეა ყველგან სადაცა,
თავში სვავები ზიანო!
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-