სადაც არ არის ნათელი…

სადაც არ არის ნათელი,
სწორედ იქ ვენთოთ სანთლებად,
რომ არ გამეფდეს წყვდიადი!..
ჩვენი პატარა სამყარო,
არის უკუნში სარკმელი.
ცის გონი ზეა, ზვიადი ,
უსასრულომდე დიადი!..
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-