სად არ ვიარე

სად არ ვიარე,
რა არ ვნახე,
და ვის არ შევხვდი .

რამდენჯერ შეცდი,

რამდენჯერ…
შევცდი…

ავტორი: -მერ'ფი-