სარო!.. ქარო!.. ველო!.. რთველო!..

სარო!.. ქარო!.. ველო!.. რთველო!..
სა-ქართ-ველო საქართველო!
ქალი!.. ალი!.. ქველი!.. ელი…
ქალდაველი და ქართველი.
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-